EG: ontwerp van gedelegeerde richtlijn om ftalaten onder RoHS te beperken

De Europese Commissie (EC) heeft een ontwerp van gedelegeerde richtlijn opgesteld om vier ftalaten (DEHP, BBP, DBP en DIBP) onder Richtlijn 2011/65 / EU (RoHS) te beperken. De beperkingslimiet wordt voor elke stof vastgesteld op 0,1% en de richtlijn treedt in werking op 22 juli 2019 (22 juli 2021 voor medische hulpmiddelen, alsmede monitoring- en controle-instrumenten).

Achtergrond


Richtlijn 2011/65 / EU (RoHS) trad op 21 juli 2011 in werking. Krachtens bijlage II beperkt de richtlijn de stoffen lood, kwik, cadmium, zeswaardige chroom, polygebromeerde bifenylen (PBB) en polygebromeerde difenylethers (PBDE) in elektrische en elektronische apparatuur . Volgens artikel 6, lid 1, van de BGS-richtlijn zal bijlage II periodiek grondig worden beoordeeld en zo nodig worden gewijzigd. Daarom werden stoffen Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP), Butylbenzylftalaat (BBP), Dibutylftalaat (DBP) en Hexabromocyclododecaan (HBCDD) beoordeeld en beperkingen voor vier ftalaten worden gesuggereerd.

Belangrijke innovatie door middel van een gedelegeerde richtlijn:

• DEHP, BBP en DBP (reprotoxische weekmaker): vanwege mogelijke alternatieven moeten deze ftalaten in bijlage II worden opgenomen met een maximaal getolereerde concentratiewaarde van 0,1 gewichtsprocent per stof per homogeen materiaal

• HBCDD (een persistent, reprotoxisch, broomhoudend vlamvertragend middel): mag niet in bijlage II worden opgenomen vanwege het feit dat HBCDD al is beperkt krachtens Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

• DIBP (reprotoxische weekmaker): de beoordeling van DIBP zou hetzelfde zijn als voor DBP vanwege hun vergelijkbare eigenschappen, zodat DIBP ook moet worden geïntegreerd in bijlage II met dezelfde limiet (0,1 gewichtsprocent) als de bovengenoemde ftalaten

• Geen conflict tussen bijlage XIV bij REACH (autorisatielijst incl. DEHP, BBP, DBP en DIBP die tijdens de productie in de EU vanaf 21 februari 2015 verboden zijn) en bijlage II bij RoHS (lijst van beperkte stoffen met de voorgestelde ftalaten DEHP , BBP, DBP en DIBP die in het eindproduct zullen worden beperkt) werd waargenomen

• Speelgoed met elektrische en elektronische apparatuur (speelgoed voor speelgoed): DEHP, BBP en DBP zullen verder gereguleerd worden op grond van bijlage XVII (vermelding 51) van REACH vanwege de strengere limieten (REACH: de maximaal getolereerde concentratie voor de som van deze drie ftalaten werd ingesteld op 0,1 gew.% Geplastificeerd materiaal)

• Voorgestelde overgangsperiode: 22 juli 2019 (22 juli 2021 voor medische hulpmiddelen, alsmede monitoring- en controle-instrumenten)


ZHEJIANGJIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD

VOEG toe: Nr. 1 Economische & Ontwikkelingszone, Tongxiang, Zhejiang, China

Contact: Grey Li

Gray LI Mobile: 0086-15888317761

Contact: Joey Deng

Joey Deng Mobile: 0086-13763320723

TEL: 86-573-88623097

FAX: 86-573-88623119

E-mail: inquiry@jiaaohuanbao.com