Jiaao-weekmakers Naleving van EU REACH

Wat is REACH-verordening?

REACH is de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, die op 1 juni 2007 in werking is getreden en op 1 juni 2008 is toegepast. Het wordt een geharmoniseerde verordening betreffende preventieve toediening van alle chemische stoffen die op de EU-markt worden gebracht en die meer dan 40 richtlijnen en voorschriften voor chemisch beheer vervangt. De uitvoering van de verordening heeft een wezenlijke invloed op de uitvoer naar de Europese Unie, met name die van chemicaliën, elektromechanische producten, textiel, bedrukken en verven, rubber, plastic, speelgoed en meubels, enz.

 

Wat zijn de belangrijkste bepalingen van de REACH-verordening?

■ Registratie: stof die meer dan 1 ton per jaar wordt vervaardigd / geïmporteerd, moet door EU-fabrikanten en importeurs bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) worden geregistreerd; niet-EU-bedrijven moeten vertrouwen op EU REACH Only Representative (OR) om namens hen registratie in te dienen.

■ Evaluatie: ingediende registratiedossiers worden door ECHA onderzocht op volledigheid en gegevensvereisten. ECHA zal ook een zorgwekkende stof beoordelen voor zijn impact op milieu / volksgezondheid.

■ Autorisatie: Op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in bijlage XIV is het niet toegestaan ​​om te worden gebruikt, in de handel te worden gebracht of in de EU te worden geïmporteerd nadat de gegevens zijn ingesteld, tenzij het bedrijf een vergunning heeft gekregen.

■ Beperking: bijlage XVII van de REACH-verordening bevat de lijst van alle beperkte stoffen en specificeert welk gebruik beperkt of zelfs verboden is.

■ Communicatie in de toeleveringsketen: informatie over het veilige gebruik van chemische stoffen (risicobeheersmaatregelen) moet in de toeleveringsketen worden gecommuniceerd in de vorm van veiligheidsinformatiebladen of chemischeveiligheidsrapport.


Wat is de reikwijdte van de REACH-verordening?

REACH is van toepassing op stoffen die in de EU worden vervaardigd of geïmporteerd in hoeveelheden van 1 ton per jaar of meer. Het omvat stoffen als zodanig, in een preparaat of in een voorwerp dat wordt vervaardigd, ingevoerd, in de handel gebracht of gebruikt.

 

Wat zijn de verplichtingen van artikelen onder de REACH-verordening?

■ Elke producent of importeur van voorwerpen dient bij het Agentschap een registratie in voor elke stof in die voorwerpen, als aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de stof is in die voorwerpen aanwezig in hoeveelheden van in totaal meer dan 1 ton per producent of importeur per jaar;

(b) de stof is bedoeld om onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden te worden vrijgegeven.

■ Als de voorwerpen niet de stof bevatten die bedoeld is om onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden te worden vrijgegeven, moeten de voorwerpen aan de volgende wettelijke verplichtingen voldoen:

1) Elke leverancier van een artikel dat de chemicaliën als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) bevat en de concentratie van meer dan 0,1 gew.% Verstrekt de ontvanger van het artikel voldoende informatie, beschikbaar voor de leverancier, om veilig gebruik van de voorwerp met ten minste de naam van die stof.

2) Op verzoek van een consument verstrekt elke leverancier van een artikel dat de chemicaliën als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) bevat en de concentratie boven 0,1 gew.% De relevante informatie kosteloos binnen 45 dagen na ontvangst van de aanvraag.

3) Elke producent of importeur van voorwerpen bevat de chemicaliën omdat de stof van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) het Agentschap op de hoogte moet stellen als aan beide volgende voorwaarden is voldaan: (a) de stof is in die voorwerpen aanwezig in hoeveelheden van in totaal meer dan 1 ton per producent of importeur per jaar; (b) de stof is in die voorwerpen aanwezig boven een concentratie van 0,1 gew.% (gewicht / gewicht).

4) Elke producent of importeur van artikelen moet SDS / MSDS aan zijn downstreamgebruikers leveren wanneer de betreffende SVHC wordt geproduceerd of geïmporteerd met of meer dan 0,1% w / w in een mengsel of preparaat;

Opmerking: Er staan ​​197 SVHC's in de Kandidatenlijst voor autorisatie (SVHC-lijst) . Terwijl nieuwe opname van SVHC in de lijst eisen stelt aan leveranciers van preparaten en voorwerpen die de stoffen bevatten.

 

Beperking van chemische stoffen (REACH bijlage XVII)

Deze lijst met beperkte stoffen is bijlage XVII bij REACH, bekend als Beperkingen voor de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en artikelen. Het creëert belangrijke verplichtingen voor artikelen naast die voor SVHC's. ECHA neemt de stoffen in bijlage XIV (autorisatielijst) op in bijlage XVII en geeft de maximale vrijstelling om de vervaardiging en invoer op Gemeenschapsbasis te beperken wanneer de risico's die voortvloeien uit het gebruik ervan goed kunnen worden beheerst en geschikte alternatieven beschikbaar zijn, die economisch en technisch levensvatbaar zijn.


Hoe kan de conformiteit van producten met EU REACH worden aangetoond?

Als uw product een chemisch product is, moet u ervoor zorgen dat elke stof erin is geregistreerd onder EU REACH als het volume van die stof groter is dan 1 ton / jaar. De beste manier om naleving aan te tonen, is een REACH-registratienummer te verkrijgen dat is uitgegeven door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Als uw product een artikel is (dat wil zeggen kleding, elektrische apparaten), moet u waarschijnlijk controleren of uw product een zeer zorgwekkende stof (SVHC) bevat en alle stoffen op de lijst met beperkte stoffen van REACH bijlage XVII. De meeste kopers willen waarschijnlijk geen artikelen kopen met een SVHC van meer dan 0,1% w / w of een artikel dat niet voldoet aan de REACH-beperkingsvoorwaarden.

 

Als uw producten Jiaao's weekmakers als grondstof gebruiken, kunt u er zeker van zijn dat Jiaao's weekmakers voldoen aan de REACH (SVHC) -regelgeving.


ZHEJIANGJIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD

TOEVOEGEN: No.1 Economische & Ontwikkelingszone, Tongxiang, Zhejiang, China

Contact: Grijs Li

Gray LI Mobile: 0086-15888317761

Contact: Joey Deng

Joey Deng Mobile: 0086-13763320723

TEL: 86-573-88623097

FAX: 86-573-88623119

E-mail: onderzoek@jiaaohuanbao.com